G-Schaatsen

G-Schaatsen wordt door verenigingen en stichtingen georganiseerd voor mensen met een lichamelijke, visuele en/of verstandelijke handicap. Bij het aanleren van schaatsvaardigheden ligt het accent niet op de beperking, maar op datgene dat binnen de mogelijkheden ligt.

G(ewoon)-schaatsen

Er wordt uitgegaan van de regels, technieken en tactieken die gebruikelijk zijn binnen de reguliere schaatssport. Dit betekent dat deze alleen waar nodig worden aangepast aan individuele mogelijkheden en behoeften. Over het algemeen zullen de gebruikte materialen niet of nauwelijks afwijken van de materialen die gebruikt worden in het gewone schaatsen. Wel wordt er in grote mate gebruik gemaakt van schaatsrekjes die ondersteuning kunnen bieden aan de G-schaatser. Voor G-schaatsers met een verstandelijke handicap worden er regelmatig toernooien georganiseerd door Special Olympics Nederland. 

Bekijk het aanbod g-schaatsen